SNELWAY | DISCLAIMER

De op deze website getoonde informatie wordt door Snelway met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan door Snelway niet worden ingestaan. Snelway is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via Internet alsmede voor technische storingen.

Snelway verstrekt door middel van deze website louter informatie over diensten die door Snelway worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Hoewel Snelway alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Snelway niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Snelway worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Snelway uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan Snelway niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Snelway worden onderhouden, wordt afgewezen.